لوگو جدید

پروژه های درحال ساخت (پیش فروش) :

برج های مسکونی الماس مژده( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، پاسداران، بالاتر…

____________________________________

پروژه اداری رونیکا پلاس

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، پونک، خیابان…

____________________________________

پروژه مسکونی رونیکا پلاس

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، پونک، خیابان سیمون بلیوار …

____________________________________

پروژه مسکونی رونیکا پلاس ۲

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، خیابان …

____________________________________

مجتمع مسکونی همیلا

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، پونک، همیلا…

____________________________________

مجتمع مسکونی نشاط

آدرس پروژه: تهران، اتوبان ستاری، …

____________________________________

مجتمع مسکونی سبلان

آدرس پروژه: تهران، شهرک غرب، …

____________________________________

مجتمع مسکونی قیطریه

آدرس پروژه: تهران، خیابان دولت، …

پروژه های تکمیل و تحویل داده شده حاج رحیم قربانی :

برج مسکونی نگین پونک

آدرس پروژه: تهران، بلوار سیمون بلیوار…

____________________________________

برج های مسکونی برلیان

آدرس پروژه: جنت آباد مرکزی، خیابان…

____________________________________

برج های مسکونی گل نرگس

آدرس پروژه: تهران، فردوس غرب مشخصات…

____________________________________

مجتمع مسکونی خورشید

آدرس پروژه:تهران، خیابان احمد کاشانی، …

____________________________________

برج مسکونی کن

آدرس پروژه: تهران، بلوار کوهسار مشخصات…

____________________________________

مجتمع مسکونی خلیج فارس (ازگل)

آدرس پروژه: تهران، امام علی شم…

____________________________________

مجتمع مسکونی پردیس ۱ و ۲

آدرس پروژه: تهران، شهرزیبا، انتهای…

____________________________________

مجتمع مسکونی ستایش

آدرس پروژه:تهران، شهرزیبا، خیابان مرادی…

____________________________________

مجتمع مسکونی دانش

آدرس پروژه: تهران، اتوبان حکیم غرب…

____________________________________

مجتمع مسکونی رونیکا

آدرس پروژه: تهران، ابتدای بلوار کوهسار…

____________________________________

مجتمع مسکونی آل یحیی

آدرس پروژه: تهران، اتوبان حکیم غرب…

____________________________________

مجتمع مسکونی دارآباد

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، اقدسیه، بعد…

____________________________________

مجتمع مسکونی جم

آدرس پروژه:تهران، انتهای احمدی کاشانی، …

____________________________________

مجتمع مسکونی سپهر

آدرس پروژه: تهران، بلوار کوهک، …

____________________________________

مجتمع مسکونی 

آدرس پروژه: تهران، شهرزیبا، خیابان…

____________________________________

مجتمع مسکونی امیرعلی

آدرس پروژه: تهران، شهران، کوچه…

____________________________________

مجتمع مسکونی سهند ۱

آدرس پروژه: تهران، شهرزیبا، خیابان…

____________________________________

مجتمع مسکونی سهند ۴

آدرس پروژه: تهران، شهرزیبا، بلوار…

____________________________________

مجتمع مسکونی دلسا

آدرس پروژه: تهران، بلوار کوهسار، …

____________________________________

برج آسمان

آدرس پروژه: تهران، ابتدای کوهسار ، کوچه…

____________________________________

مجتمع مسکونی بنفشه

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، شهرزیبا، خیابان…

____________________________________

مجتمع مسکونی سعدی

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی گل

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، ابتدای بلوار کوهسار…

____________________________________

مجتمع مسکونی معصومه

آدرس پروژه:تهران، کوچه پردیس …

____________________________________

مجتمع مسکونی محمد

آدرس پروژه:تهران، شهر زیبا، خیابان…

____________________________________

مجتمع مسکونی نفیس

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی امام رضا ۱ و ۲

آدرس پروژه: تهران، شهرزیبا، خ…

____________________________________

مجتمع مسکونی خلیج فارس

آدرس پروژه: تهران، شهرزیبا، خیابان…

____________________________________

مجتمع مسکونی جاوید

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه:تهران، شهر زیبا، خیابان…

____________________________________

مجتمع مسکونی لاله

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی وصال

آدرس پروژه: تهران، شهرزیبا، خیابان…

____________________________________

مجتمع مسکونی اندیشه

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، اندیشه شمالی ، خیابان…

____________________________________

مجتمع مسکونی گل نرگس

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی سبلان

آدرس پروژه: تهران، خیابان مرادی، …

____________________________________

مجتمع مسکونی قائم

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی امام علی (ع)

آدرس پروژه: تهران، خیابان مرادی مشخصات…

____________________________________

مجتمع مسکونی دریا

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی ساحل

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی مولانا

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی خیام

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی حافظ

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی نیکا

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی تینا

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی سارا

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی مریم

آدرس پروژه: تهران، شهر زیبا، …

____________________________________

مجتمع مسکونی پدر ۱ و ۲

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه : تهران، شهر زیبا…

____________________________________

مجتمع مسکونی نور

( حاج رحیم قربانی )

آدرس پروژه : تهران، شهرزیبا، …